Gallwn eich helpu i…

1Elwa o Ddatblygiad

Mae gan arweinwyr a rheolwyr da y grym i alluogi, gan helpu unigolion a sefydliadau i berfformio a datblygu.

Pam datblygu’r sgiliau hyn?

2Cael Hyd i Arian

Deall y cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi datblygiad sefydliadau micro, bach a chanolig eu maint a’r sefydliadau mwyaf.

Beth sydd ar gael ac ydw i’n gymwys?

3Dewis Cyrsiau Hyfforddi

Start learning with the Welsh Government approved training providers. See what training is on offer.

Search by training provider

Newyddion

Mae darparwr hyfforddiant wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi helpu un o ddarparwyr offer adeiladu mwyaf y byd i hybu hyrwyddiadau trwy ddatblygu rhaglen hyfforddi arweinyddiaeth i fynd i’r afael â bylchau sgiliau a gwella cymhwysedd rheoli.

Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf

Cyswllt

Ar gyfer yr holl arweiniad diweddaraf a newyddion rheoli yng nghymru:

e-Gylchlythyr cofrestru

Digwyddiadau

LMW Events: An audience with Steve Morgan, Managing Director of P&A Group of companies

Date: 03 Meh 2014

Time: 8:30 AM - 11:00 AM

Location: P&A Group of Companies, Wrexham Rd, Mold, CH7 4HE

Region: North Wales

Cost: Free

Tags: leadership, management, networking, Return on investment, sustainability

Digwyddiadau sydd i ddod

Adnoddau defnyddiol

Ewch i’n llyfrgell rithwir a’n cyfeiriadur i gael cysylltiadau, adnoddau ac adroddiadau defnyddiol.

Dolenni

Astudiaethau Achos

Amlgyfrwng

Adroddiadau Ymchwil

View our full Resources Library


Swyddfa Caerdydd

Ysgol Fusnes Caerdydd 118 Ffordd Maendy Caerdydd CF24 4HL


T: 02920 876560

E: lmw@cf.ac.uk

Swyddfa Wrecsam

D11a Prifysgol Glyndŵr Campws Plas Coch Wrecsam LL11 2AW


T: 01978 293995

E: lmw@glyndwr.ac.uk

Prif Gysylltiadau Safle


© 2012 2013 Y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli yng Nghymru.

Ein partneriaid

Ariennir gan

Leadership & Management Wales (LMW) is the centre for excellence for leadership and management skills for private sector businesses in Wales. It is part funded by the European Social Fund delivered through the Welsh Government.