Gallwn eich helpu i…

1Elwa o Ddatblygiad

Mae gan arweinwyr a rheolwyr da y grym i alluogi, gan helpu unigolion a sefydliadau i berfformio a datblygu.

Pam datblygu’r sgiliau hyn?

2Cael Hyd i Arian

Deall y cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi datblygiad sefydliadau micro, bach a chanolig eu maint a’r sefydliadau mwyaf.

Beth sydd ar gael ac ydw i’n gymwys?

3Dewis Cyrsiau Hyfforddi

Start learning with training providers who hold the LMW quality award. See what training is on offer.

Search by training provider

Newyddion

Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf

Cyswllt

Ar gyfer yr holl arweiniad diweddaraf a newyddion rheoli yng nghymru:

e-Gylchlythyr cofrestru

LMW Success Stories

Adnoddau defnyddiol

Ewch i’n llyfrgell rithwir a’n cyfeiriadur i gael cysylltiadau, adnoddau ac adroddiadau defnyddiol.

Dolenni

Astudiaethau Achos

Amlgyfrwng

Adroddiadau Ymchwil

View our full Resources Library


Prif Gysylltiadau Safle


© 2015 Centre for Excellence for leadership & management skills In Wales.