Gallwn eich helpu i…

1Elwa o Ddatblygiad

Mae gan arweinwyr a rheolwyr da y grym i alluogi, gan helpu unigolion a sefydliadau i berfformio a datblygu.

Pam datblygu’r sgiliau hyn?

2Cael Hyd i Arian

Deall y cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi datblygiad sefydliadau micro, bach a chanolig eu maint a’r sefydliadau mwyaf.

Beth sydd ar gael ac ydw i’n gymwys?

3Dewis Cyrsiau Hyfforddi

Start learning with training providers who hold the LMW quality award. See what training is on offer.

Search by training provider

Newyddion

Enillodd cwmni Control Techniques o’r Drenewydd wobr Rhagoriaeth ym maes Datblygu Pobl a noddwyd gan ARC yng Ngwobrau Busnes Powys.

Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf

Cyswllt

Ar gyfer yr holl arweiniad diweddaraf a newyddion rheoli yng nghymru:

e-Gylchlythyr cofrestru

LMW Success Stories

Adnoddau defnyddiol

Ewch i’n llyfrgell rithwir a’n cyfeiriadur i gael cysylltiadau, adnoddau ac adroddiadau defnyddiol.

Dolenni

Astudiaethau Achos

Amlgyfrwng

Adroddiadau Ymchwil

View our full Resources Library


Swyddfa Caerdydd

Ysgol Fusnes Caerdydd 118 Ffordd Maendy Caerdydd CF24 4HL


T: 02920 876560

E: lmw@cf.ac.uk

Prif Gysylltiadau Safle


© 2012 2013 Y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli yng Nghymru.

Ein partneriaid

Ariennir gan

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (ARC) yw’r ganolfan ragoriaeth ar gyfer sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth i fusnesau’r sector preifat yng Nghymru. Fe’i hariennir yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a gyflwynir trwy Lywodraeth Cymru.