Gallwn eich helpu i…

1Elwa o Ddatblygiad

Mae gan arweinwyr a rheolwyr da y grym i alluogi, gan helpu unigolion a sefydliadau i berfformio a datblygu.

Pam datblygu’r sgiliau hyn?

2Cael Hyd i Arian

Deall y cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi datblygiad sefydliadau micro, bach a chanolig eu maint a’r sefydliadau mwyaf.

Beth sydd ar gael ac ydw i’n gymwys?

3Dewis Cyrsiau Hyfforddi

Start learning with training providers who hold the LMW quality award. See what training is on offer.

Search by training provider

Newyddion

Mae digwyddiad cyntaf ARC yn 2015 yn cynnig cyfle i glywed gan Chris Nott, cyfreithwr cyfreithiad masnachol blaenllaw a phartner rheoli yn Capital Law LLP.

Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf

Cyswllt

Ar gyfer yr holl arweiniad diweddaraf a newyddion rheoli yng nghymru:

e-Gylchlythyr cofrestru

LMW Success Stories

Adnoddau defnyddiol

Ewch i’n llyfrgell rithwir a’n cyfeiriadur i gael cysylltiadau, adnoddau ac adroddiadau defnyddiol.

Dolenni

Astudiaethau Achos

Amlgyfrwng

Adroddiadau Ymchwil

View our full Resources Library


Swyddfa Caerdydd

Leadership & Management Wales Ocean Park House East Tyndall Street Caerdydd CF24 5ET


T: 02920 474055

E: info@lmw.org.uk

Prif Gysylltiadau Safle


© 2015 Centre for Excellence for leadership & management skills In Wales.

Ariennir gan

Leadership & Management Wales (LMW) is the centre for excellence for leadership and management skills in Wales. It is part funded by the European Social Fund delivered through the Welsh Government.